Pálmi Haraldsson (athafnamaður) - Wikiwand

Wikipedia viðskipti

Wikipedia viðskipti

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Kynbæ tur í á tt að aukinni mjó lkurframleið slu hafa leitt til að nautká lfar mjó lkurkú a þ ykja ekki lengur á litlegir til á frameldis til kjö tframleið slu. Til kjö tframleið slu er fremur notast við þ ar til gerð holdakyn.

Fékk hæli eftir daga í haldi

Talskona Græningja á Nýja-Sjálandi í mannréttindamálum, Golriz Ghahraman, segir í samtali við AFP-fréttastofuna að niðurstaðan sýni svart á hvítu að í heimalandi hennar fái réttlæti og mannúð að njóta sín en hún hefur lengi staðið við bakið á baráttu Boochani fyrir mannúðlegri meðferð á flóttafólki og hælisleitendum.

Fjármálaráðuneytið segist hafa stuðst við úrelta Wikipedia

Mjó lkurkú m á Í rlandi fjö lgað i ú r um þ að bil milljó n á rið 7565 í 6,6 milljó n á rið 7569. Aukningin er tilkomin vegna aukins ú tflutnings á mjó lk. Samhlið a fjö lgun mjó lkurkú a hefur fjö ldi nautká lfa einnig aukist. Nú er svo komið að bæ ndur í mjó lkurframleið slu vita ekki hvað á að gera við þ á nautká lfa sem fæ ddust á sí ð asta á ri og þ eim sem munu fæ ð ast á þ essu á ri.

Fólksflótti frá Wikipedia - Vísir

Behrouz Boochani hefur verið á Nýja-Sjálandi frá því í nóvember en þar sótti hann um alþjóðlega vernd sem flóttamaður eftir að hafa tekið þátt í bókmenntahátíð þar í landi.

Samfélagsmiðill í samvinnuanda Wikipedia vekur athygli

Þor­ valdur segir að starfstil­ boð sitt hafi verið dregið til baka munn­ lega 68. nóv­ em­ ber af hálfur Nor­ rænu ráð­ herra­ nefnd­ ar­ inn­ ar, tveimur dögum eftir að rang­ færslur um hann voru settar fram af hálfu sér­ fræð­ ings íslenska ráðu­ neyt­ is­ ins og 66 dögum áður en þær voru leið­ rétt­ ar.

Milljarða viðskipti og dýraníð - Bændablaðið

Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.
Listen to this article Thanks for reporting this video!

Behrouz Boochani, sem er Kúrdi frá Íran, fékk í gær hæli á Nýja-Sjálandi en áður en hann kom til landsins hafði hann hafði verið í haldi ástralskra yfirvalda í sex ár eða  daga.  Boochani hefur meðal annars hlotið verðlaun fyrir bók sem hann skrifaði á farsíma sinn í fangabúðum Ástrala. Boochani fagnaði 87 ára afmæli í gær.

Flutningar af þ essu tagi hafa aukist mikið undanfarin á r, þ rá tt fyrir hertar reglur um dý ravelferð og hæ ttu á ú tbreið slu hæ ttulegra sjú kdó ma.

Samkvæmt upplýsingum frá Útlendingastofnun Nýja-Sjálands þá fellur Boochani undir skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna um flóttafólk. Ekki verði upplýst frekar um umsókn hans enda einkamál. 

Boochani var að vonum ánægður með niðurstöðu yfirvalda og heitir því að halda áfram að berjast fyrir réttindum flóttafólks frá heimalandinu. Hann ætlar að sækja um heimild til að setjast að á Nýja-Sjálandi til frambúðar.Nor­ ræna ráð­ herra­ nefndin svar­ aði ekki heldur form­ legum fyr­ ir­ spurnum frá úrskurð­ ar­ nefnd um upp­ lýs­ inga­ mál þegar nefndin var með gagna­ beiðni Þor­ valds til með­ ferð­ ar.

Þetta segir ráðu­ neytið í svari við fyr­ ir­ spurn Kjarn­ ans, þar sem það biðst einnig vel­ virð­ ingar á því að hafa farið með rang­ færslur um Þor­ vald í tölvu­ pósti sem sendur var 66. nóv­ em­ ber í fyrra. Ráðu­ neytið seg­ ist einnig hafa leið­ rétt rang­ færsl­ urnar um pró­ fess­ or­ inn í tölvu­ pósti, sem sendur var á þá sem fengu upp­ runa­ lega póst­ inn, 79. nóv­ em­ ber.

Annar vandi, sem Í rar standa frammi fyrir, er að flestir ká lfar í landinu fæ ð ast á tó lf vikna tí mabili frá febrú ar og fram í aprí l. Fjö ldi ká lfa sem þ arf að að skilja frá kú num á tí mabilinu er þ ví mikill og þ ar sem nautká lfarnir ný tast ver er hæ tt við að þ eir verð i ú tundan og njó ti minni að hlynningar.

Þegar Boochani var í haldi á Manus og í Port Moresby varð hann vitni að því að vinir hans voru skotnir, stungnir og myrtir af vörðum. Sá aðra deyja af völdum læknamistaka og horfði á enn aðra líða sálarkvalir og jafnvel binda endi á líf sitt vegna þeirra. 

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd