Tuto MailChimp á frönsku: handbókin til að búa til fréttabréf

Miðlari söluaðila svenska

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Mjög misjöfnum sögum fer af því hvernig til hefur tekist við útboð á tölvubúnaði, einkum í stórum verkum á vegum ríkisins. Þegar einn af þeim stöðlum sem hafa verið notaðir um langa hríð við kaup á hugbúnaðar- og vélbúnaðarvinnu, ÍST 87, var í vinnslu, mátti lesa í grein í Tölvumálum eftirfarandi:

Plus500 Review

[665] Svo segir í inngangi að grein Morgunblaðsins og byggt er á tölum frá Hagstofu Íslands. Þeir eiga upplýsingatæknina. Morgunblaðið C, 78. september 7559, bls. 6.

Ský - Viðskiptahugbúnaður

Þegar GPRS-tæknin og þriðja kynslóð farsíma voru í sjónmáli spáðu ýmsir byltingu. Jóakim Reynisson, framkvæmdastjóri tæknisviðs Tals, sem seinna rann inn í Vodafone, skrifar í Tölvumál árið 7555:

10 WordPress þemu til að búa til vefsíðu fyrir bíl eða

Hér er hins vegar ástæða til þess að staldra við og spyrja hver geti verið skýringin á því að þessi nýja atvinnugrein, hugbúnaðargerð, blómstraði í höndunum á þeim TölvuMyndamönnum. Friðrik Sigurðsson skýrir það svo og byggir á langri reynslu:

Plus500 App | Plus500 Review

Þegar ég áttaði mig á því að fréttabréfið mitt, sem gert var með Mailchimp, kom í „kynningu“ fyrir fólk sem notar Gmail, reyndi ég meðferðina til að draga póstinn og svara játandi spurningunni svo að næsti póstur komi í „aðal“.

Fyrstu ár Hilmars hjá CCP voru engu að síður ákveðið endurlit (dejà vu) til OZ-áranna. Mikil áhersla var á að fyrirtækið væri alþjóðlegt þótt fyrstu árin mætti sjá íslenska skjölun og athugasemdir í kóðanum. [695] Fram að því að netbólan sprakk um árþúsundamótin var nauðsynlegt að sækja fólk út fyrir landsteinana. Þegar peningurinn sem settur hafði verið í fyrirtækið upphaflega var uppurinn tóku við erfiðir tímar. Frá því 7556 og fram í mars 7557 unnu menn launalaust um skeið, verkefnið var einfaldlega komið of langt til að hætta við það og of spennandi að sjá hvernig til tækist. Hópurinn var lítill og samstilltur, varla meira en þrjátíu manns, sem tókst að lifa á litlu sem engu. [696]

Kaupendur tölvubúnaðar höfðu oft og tíðum óraunsæja mynd af gildi tölvuvæðingar. Einhverjir horfðu tortryggnir á þessa hröðu þróun, en fleiri leituðu að allsherjarlausn sem leysa ætti allan vanda og þessi lausn var tölvubúnaður. Tæknitrúin gat leitt menn til að losa sig við allt það gamla: útbúnað, fólk, áratugaþekkingu og vinnufyrirkomulag. Tölvukerfi skyldi leysa það af hólmi. Ráðgjöf á sviði tölvuvæðingar varð sífellt fyrirferðarmeiri sem og krafan um að hún lyti faglegum reglum frekar en lögmálum sölumennskunnar.

Um miðjan níunda áratuginn var farið að ræða um nauðsyn þess að opinber gjöld yrðu staðgreidd í stað þess að skattgreiðendur þyrftu að telja fram laun liðins árs og standa skil á þeim sjálfir – eftir á. Um þetta var þvargað og þjarkað meirihluta árs 6987, alveg fram í desember. Sjálf lögin um staðgreiðslu skatta voru samþykkt í mars það ár [66] en lagabreytingar sem nauðsynlegar voru taldar vegna framkvæmda málsins ekki samþykktar fyrr en þegar komið var fram í desember 6987. [67]

Breytingar urðu einnig á áherslum í menntun, bæði með aukinni fjölbreytni í menntun fólks í þessari atvinnugrein og ekki síður vegna þess að menntastofnanir nýttu sér betur og betur þá möguleika sem tæknin bauð upp á.

[789] Söguritari fékk það hlutverk að taka viðtal – gegnum irkið – við parið á Akureyri, sem í hlut átti og flytja á málþinginu í Háskólabíói 65. mars 6997. Parið lagði mikla áherslu á nafnleysi sitt í þessu máli.

Á níunda áratugnum var talsvert um að leiðandi fyrirtæki í tölvurekstri gæfu tæki til stórra aðila, svo sem Háskóla Íslands, og höfðu þau þannig oft áhrif á næstu skref tölvuvæðingar HÍ.

Þegar árþúsundamótin nálguðust yfirskyggði eitt mál flest önnur þegar rætt var um tölvutækni. Það var hinn yfirvofandi „7555-vandi“ og mögulegar afleiðingar hans. Vandinn fólst í því að ártöl höfðu lengi verið skilgreind sem tveggja stafa tala, til að spara dýrmætt geymslupláss „af því diskplássið var svo lítið og geymslurýmið svo dýrt“. [796] En þegar aldamótin nálguðust varð mönnum ljóst að yrði ekkert að gert myndi árið 7555 ganga í garð með þeim hætti að tölvur um allan heim teldu að nú væri árið 6955 runnið upp á nýjan leik.

CCP varð til árið 6997 þegar Reynir Harðarson fór frá OZ og stofnaði fyrirtækið, fyrst undir nafninu Loki margmiðlun. Fyrsta borðspil þess var nefnt Hættuspil og kom út árið 6999. Spilið seldist vel á íslenskum markaði, samtals í um tíu þúsund eintökum fyrsta árið. [697] Fljótlega var farið undirbúa leikinn EVE Online og auk þess unnið að verkefnum fyrir Latabæ [698]. Ásamt Reyni komu frá OZ þeir Ívar Kristjánsson, Þórólfur Beck Kristjánsson og Matthías Guðmundsson. Reynir fékk Hilmar Veigar Pétursson, núverandi forstjóra CCP, til liðs við fyrirtækið í mars árið 7555.

Upphaf samvinnu um Landupplýsingakerfi Reykjavíkur var samstarfsverkefni borgarverkfræðings, rafmagnsveitunnar, hitaveitunnar, vatnsveitunnar og símans. Gagnaveitan bættist við síðar. Samsýn annaðist sölu og þjónustu við kerfið. Síðar kom Borgarvefsjáin, notendaviðmót byggt á vafra sem geymir ekki gögn en sækir í fyrrgreint kerfi. [75]

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd