Aðalskipulag Archives - Úrskurðarnefnd umhverfis- og

Endurskoðun á fjólubláum viðskipti miðlara

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Þ að er langt sí ð an é g tý ndi skugganum mí num.
É g leitað i hans í allan dag en fann ekki.
Undir kvö ld rakst é g á hann í Fossvogi og hann
fylgdi mé r eftir, hugsunarlaust.
Þ annig er lí fið ljó snæ m filma og framkallast
undir só linni, ljó s og skuggar sem deyja inn í myrkrið .

Hvaða litur er ásamt fjólubláum lit í fötum og

Árið 7575, mánudaginn 6. apríl fundaði úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála í gegnum fjarfundarbúnað. Þátt tóku Ómar Stefánsson varaformaður, Ásgeir Magnússon dómstjóri og Þorsteinn Þorsteinsson byggingarverkfræðingur.

Hægt að sjá halastjörnuna Lovejoy frá Íslandi

En vindur blæ s vonarneista
í vor þ ar sem hú s þ itt stó ð .
En só lin var kö ld, ú r sá ri
þ í ns sumars draup lyngrautt bló ð .
En jö rð in var hemuð og hrí mið
fó r heið ina vetrarkví ð a,
þ ú brostir við bleikum himni
í blotanum milli hrí ð a
og fetað ir fennta sló ð .

Skjalasafn heilsugæslunnar - Sambandsfréttir

Hver andardrá ttur
hans sem elskar
og hennar sem ann
fyllir vatnsþ ró na
sem brynnir hestum
hugans.
Robert Bly

1. febrúar 2013 by Fréttatíminn - Issuu

Nú veit é g ekki hvort é g er
dauð ans matur eð a lifandi enn.
Á ð ur var lí fið dagur, ei meir
sem Laxness kallar ví st dagur í senn.

Og þ annig ilmar allt
í kringum þ ig
og augu mí n þ au sæ kja í blá a
bló mið , þ ú ré ttir mé r
gley-mé r-ei og sagð ir,
Komdu hingað , komdu
og rí fð u mig,

Umsókn hafi borist frá leyfishafa um legsteinaskála. Í þeim gögnum sem lögð hafi verið fyrir sveitarfélagið liggi ekkert fyrir um áætlanir leyfishafa um síðari notkun hússins. Sveitarfélaginu sé skylt að afgreiða umsóknir í samræmi við efni þeirra, en ekki það sem kunni mögulega að eiga sér stað síðar. Þá sé bent á að mögulegur flutningur legsteina úr kirkjunni án leyfis sé ekki málefni sem falli undir valdsvið úrskurðarnefndarinnar.

Leyfishafi hafi breytt nafni hússins úr legsteinasafni í legsteinaskála og fullyrði að aðeins standi til að geyma þar steina. Hann hafi reyndar fjarlægt steina í leyfisleysi úr kirkjunni þar sem þeir hafi verið geymdir og ekki fengið leyfi Minjastofnunar Íslands til flutninganna. Vísað sé til yfirlýsingar starfsmanns stofnunarinnar um að ekki hafi verið veitt leyfi til að fjarlægja steinana af sínum stað, sbr. 8. og 76. gr. laga nr. 85/7567 um menningarminjar. Einnig sé vísað til 68. gr. laga nr. 665/7565 um mannvirki. Ítrekað hafi komið fram hjá leyfishafa að til standi að setja upp safn á svæðinu. Hann hafi fengið styrki hjá opinberum aðilum og einkaaðilum vegna uppsetningar á legsteinasafni. Til dæmis hafi framkvæmdin fengið styrk fimm ár í röð frá Kirkjugarðasjóði til undirbúnings á uppsetningu legsteinasafns.

Í tilefni af þ essari andlegu reynslu hefur heilinn minnt mig á þ að sem Rú nki sagð i mé r einhverju sinni á mið ilsfundi hjá Hafsteini mið li um framtí ð mí na, þ á sagð i hann að hann sæ i mig gamlan og alskö lló ttan en með kraga.
Samkvæ mt þ essu á é g nokkur há r eftir, hvað sem ö ð ru lí ð ur!

Aðilar hafa gert ítarlegri grein fyrir máli sínu. Þau sjónarmið verða ekki rakin nánar hér en úrskurðarnefndin hefur farið yfir öll gögn og haft þau til hliðsjónar við úrlausn málsins.

Blað amað ur sem upplifir umhverfi sitt með þ essum hæ tti er lí klega lí tils virð i. En kannski væ ri hann minna virð i, ef hann gæ ti upplifað slí kt á n sá rsauka, á n þ já ningar á n þ ess annað fó lk æ tti einnig bá gt í honum.

Rö nd af kvö ldgulri
só l
í dagsbjö rtum
má na,
þ að erum við saman
á festingu hugans.

Á tti klukkustundarsamtal við Á rna Snæ var og Val Ingimundarson í Saga Film í gæ r. Veit ekki hvernig til tó kst en ræ ddi að mestu um reynslu mí na af kalda strí ð inu eins og é g hafð i verið beð inn um. É g hafð i sett nið ur á blað nokkra minnispunkta um kalda strí ð ið í tengslum við endurminningar mí nar og þ eir fó ru að mestu eftir þ ví .

Við Styrmir borð uð um með Þ orsteini Pá lssyni í gæ r. Honum finnst sendiherrastað a í London sæ mileg lausn á sí num má lum en liggur ekki á þ ví að helzt vildi hann verð a ritstjó ri Morgunblað sins. Sí zt af ö llu hefð i é g á mó ti þ ví . Þ orsteinn hefur aldrei yfirgefið sitt gamla Morgunblað shreið ur sama á hverju hefur gengið . Þ að verð ur ekki sagt um ö ll eggin!

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd