Var í fríi þegar ákvörðunin var tekin

Ábendingar um kaupréttir í Indlandi

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Rannsóknarnefnd Alþingis kannaði kjör starfsmanna á tveimur tekjusviðum innan bankans og einni stoðdeild til samanburðar. Þau svið sem valin voru til nánari skoðunar voru fyrirtækjaráðgjöf, verðbréfamiðlun og greiningardeild. Þessar einingar bankans eru samanburðarhæfar hvað varðar menntunarstig og eftirspurnaráhrif.

Valréttarsamningar og skattar

Jafnvægi í skýrslunni er gott og skýrslan sett fram með þeim hætti að til umfjöllunar eru einnig atriði sem hægt væri að líta á sem neikvæð en eru óhjákvæmilega hluti af rekstri félagsins. Dæmi er nefnt er að ekki hafi verið metin sérstaklega áhætta vegna loftslagsbreytinga, en fylgst sé vel með áhrifunum og þeim tækifærum sem geta skapast í þeim málaflokki. Sérstaklega er fjallað um ábendingar og kvartanir, og meðhöndlun þeirra, sem og ábendingar í mannauðsmálum og viðbrögð við þeim.

Fréttir | Stjórnvísi

Prjón, þegar kúgun er fyrir áhrifum, ferðast í gegnum eitla, blóðrás eða annan flutningsaðferð í líkamanum sem lendir það annaðhvort í heila eða mænu eða jafnvel í beinmerg, auganu eða jafnvel eitlum. Þegar það hefur komið upp í ákvörðunarstað tekur það nokkra ár til þess að það sé nóg til að valda líkamanum viðbrögðum.

. er ágætis hugmynd og hægt er að fá 6-8 einstaklinga til að vinna þetta á 8-9 vikum. Fínt að klára sem fyrst.  Þetta yfirlit er til í kolli margra sem vinna í frumkvöðlaumhverfinu.

You or your employer must submit application for tax relief within three months of the start of your employment. If you are granted the tax relief, you are not expected to reside in Sweden for more than five years.

"Á árinu 7556 féll FME frá þeirri afstöðu sinni að leggjast gegn því að starfsmenn stofnuðu eignarhaldsfélög um kaup á hlutum. Á stjórnarfundi 79. maí 7556 var samþykkt að veita forstjóra félagsins heimild til þess að stofna félag utan um hlutafé sitt í bankanum. Í fundargerð var bókað að öll persónuleg ábyrgð hans á skuldum falli niður. Starfsreglum bankans var breytt til samræmis við þetta.

Hlutfall lífeyrisgreiðslna í heildarlaunum forstjóra Kaupþings var á bilinu 9–8% á árunum 7555–7558. Þetta lága hlutfall helgast . af því að innleystir kaupréttir vógu þungt í heildarlaunum en ekki var greitt í lífeyrissjóð af þeim tekjum, sbr. mynd 69.

Þær Anna María Þorvaldsdóttir ACC markþjálfi og mannauðsstjóri Arctic Adventures og Ágústa Sigrún Ágústsdóttir ACC markþjálfi og mannauðsráðgjafi hjá Zenter kynntu á morgunfundi hjá Arctic Adventure efnistök ráðstefnu sem þær fóru á í Ungverjalandi sl. vor.

Innleiðingin á stefnunni sem og þeim verkefnum sem fylgdu hafa gengið vel og hafa fleiri umbótaverkefni fylgt í kjölfarið. Þó eru alltaf einhverjar áskoranir í innleiðingum en margt sem kom líka skemmtilega á óvart. Stjórnendur og starfsfólk hafa verið dugleg að spyrja sig hvað sé að virka og hvað ekki og tekið ákvarðanir um umbætur og næstu skref út frá þeim svörum. Því hafa töflur fengið að þróast innan deildanna, töflufunda fyrirkomulag hefur fengið að finna rétta taktinn og ýmis ferli hafa verið keyrð á töflum.

Í grein . í samningnum kom fram að stjórn bankans gæti einhliða og án fyrirvara sagt upp samningnum við Sigurð ef stjórnin teldi að Sigurður hefði gerst brotlegur við samninginn, hefði orðið uppvís að vanrækslu eða vanhæfni, ef hann hefði brotið af sér af ásetningi eða ef hann yrði ákærður fyrir aðra refsiverða háttsemi.

Auk leigu sem bankinn greiddi Sigurði fyrir húsnæði samkvæmt samningi, lagði bankinn til greiðslu vegna húsbúnaðar á einkaheimili Sigurðar í Lundúnum 79. september 7558, alls 57 þúsund pund eða um 9 milljónir kr. Rannsóknarnefnd Alþingis hefur þrátt fyrir ítrekaða eftirgrennslan ekki fengið gögn í hendur sem sýna hvernig staðið hefur verið að endurgreiðslu þessara fjármuna. Útibú Kaupþings í London innti af hendi ofangreindar greiðslur vegna húsaleigu og húsbúnaðar. Starfsemi þess útibús virðist ekki hafa verið háð eftirliti innra eftirlits eða endurskoðunar Kaupþings á Íslandi og aðkoma ytri endurskoðenda virðist líka hafa verið takmörkuð. Nánar er fjallað um rekstur útibús Kaupþings banka hf. í London í rammagrein hér að neðan.

Síður eins og Kickstarter, Indiegogo og Karolina Fund eiga það sameiginlegt að vera styrkur eða fyrirframgreiðsla á vöru eða þjónustu (e. reward based crowdfunding). Slíkt fyrirkomulag hentar . listafólki vel eða þeim fyrirtækjum sem framleiða tiltekna vöru.

Ástæðan var sú að slík innlausn hefði kallað á tilkynningar til Kauphallar um stórfelldar sölur starfsmanna á hlutafé í bankanum sem hefði óhjákvæmilega vakið mikla tortryggni hjá öðrum hluthöfum bankans, greiningaraðilum og fjárfestum almennt. [..] Þegar starfsmenn óskuðu eftir uppgjöri á lánunum ákvað bankinn að nýta sér ekki skilmála í bréfunum um veðköll en fullvissaði starfsmenn bankans hins vegar um það að þeir þyrftu ekki að hafa áhyggjur af því að gengið yrði að skuldinni á þá persónulega."

6. Hagsaukakerfi Glitnis, svokallað EVA-kerfi, (e. EVA – Economic Value Added) sem átti rætur að rekja til fyrirrennara bankans, Fjárfestingarbanka atvinnulífsins, en því kerfi var ætlað að tengja laun forstjórans við árangur hans í starfi. Eftirtaldar starfseiningar bankans voru einnig með bónusgreiðslur greiddar miðað við þetta kerfi: Skuldsett fjármögnun, fyrirtækjaráðgjöf, fyrirtækjasvið og framkvæmdastjórn.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd