|Ársskýrsla Arion banka

Viðskiptastefna bankans

Viðskiptastefna bankans

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Í fréttatilkynningu frá Landsbankanum þann 68. júlí sl. kemur fram að stjórn Horns hafi ákveðið að selja 95% hlut í Promens hf. til Framtakssjóðs Íslands. Kaupverð hlutafjárins er 6,6 milljarðar króna og er að hluta til hlutafjáraukning í Promens sem verður nýtt til lækkunar skulda og til fjárfestinga.

Hugmyndafræðileg skilgreining viðskiptabanka

Auglýsingastarfsemi eru þau sem gera vörurnar tilbúnar fyrir neytendur, sem gefnir eru af framleiðslugreinum. Samgöngur, verslun, verslun osfrv eru dæmi um atvinnugreinar.

Yfirtaka Landsbankans hf. á hlutum í Lífsvali ehf.

Í löndum þar sem stjórnvöld styðja fjölmiðla, muntu ekki sjá eins margar auglýsingar, og þú getur ekki séð neitt. En í löndum eins og Bandaríkjunum eru auglýsingar sem greiða fyrir kostnað við að birta dagblöð og tímarit og það er styrktaraðili sem veitir peninga fyrir sjónvarps- og útvarpsþætti.

Viðskiptablaðið

Horn mun eftir kaupin eiga 59% hlutafjár í Promens,  Framtakssjóður Íslands 95% og lykilstarfsmenn tæpt 6%. Kaupin eru gerð með fyrirvara um áreiðanleikakönnun. Stefnt er að skráningu Promens á hlutabréfamarkað innan tveggja ára.

Morgunverðarfundur með seðlabankastjóra | Viðskiptaráð Íslands

Hver er áhætta bankans í efnahagslífinu? Hlutverk banka í hagkerfi Við teljum öll að við vitum hvað bankinn er og hvað það gerir. Og ekki án ástæða: flestir hafa haft reynslu af að minnsta kosti einum banka, jafnvel þótt það sé aðeins með því að hafa launareikning eða draga úr peningum frá hraðbanka. Markmið mitt með því að tala við þig í dag um hlutverk bankanna í hagkerfinu er ekki að fyrirlestra þig frá háskólanámi.

àrsskýrsla àslandsbanka - GlobeNewswire

Útgáfur verðbréfa eru aðeins hluti af langtímafjármögnun bankanna. Þó að bankalán eru oft eini uppspretta utanaðkomandi fjármögnunar fyrir mörg lítil og meðalstór fyrirtæki, þá er umtalsverður hluti fjármagns sem stærri fyrirtæki koma upp frá útgáfu verðbréfa.

Núverandi sett af alþjóðlegum fjármálastöðlum bankans er kallað Basel II. Í sumum löndum eins og Þýskalandi hafa bankar sögulega átt stóran hlut í iðnaðarfyrirtækjum en í öðrum löndum eins og Bandaríkjunum eru bönkum bönnuð frá því að eiga ekki fjármálafyrirtæki. Í Japan eru bankar yfirleitt samhverfur eigandi fyrirtækis sem kallast keiretsu.

Í sumum tilvikum getur einingar jafnvel orðið algjörlega einskis virði ef lántakendur verða gjaldþrota og gjaldþrota. Á hinn bóginn í efnahagsreikningi tryggir bankinn kröfuhafa sína nafnvirði innstæðna auk vaxtagjalda, án tillits til hagnaðar eða á annan hátt í útlánum. Enn fremur eru fjárhæðir bankans sem skuldar eru yfirleitt meira lausar en fjárhæðirnar sem skuldar eru.

Að auki getur lánshæfismat lántakanda breyst á láni og þannig breytt verðmæti lánsins á þeim tímapunkti sem endurspeglar væntingar um vaxta- og afskriftir í framtíðinni. Vegna skorts á eftirmarkaði eru einingar aðallega færðar í efnahagsreikningi á nafnverði þeirra þar sem ákvæði og afskriftir eru eingöngu myndaðar eða gerðar ef einhverjar vísbendingar eru um að lántakandi geti átt í vandræðum með að greiða eða er í vanskilum.

Mismunandi viðbrögð eins og þessar eru skiljanlegar allt að punkti. Þau eru mælikvarði á áfallið, óvissu og hjálparleysi sem margir hafa upplifað í Sviss og ekki bara meðaltalið á götunni. Eins og skiljanlegt þar sem þessi viðbrögð voru frá sálfræðilegu sjónarhorni, reyndu þau að vera mjög óhagkvæm í reynd.

Framtíðarhorfur og verkefni fjárfestingarbankasviðs taka mið af því efnahagsumhverfi sem landið býr við. Gjaldeyrishöftin hafa áhrif á hegðun fjárfesta og takmarka möguleika þeirra til fjárfestinga utan Íslands. Kann þetta því að hamla vaxtartækifærum fyrirtækja sem og áhættudreifingu hjá fjárfestum. Á meðan gjaldeyrishöft takmarka þá fjárfestingarkosti sem völ er á er sú hætta fyrir hendi að blásið sé í eignabólu. Það er því mikilvægt að fjárfestum takist vel upp á komandi árum að stýra fjármagni sínu þannig að það leiði til sem mestrar verðmætasköpunar fyrir þá sjálfa og þjóðarbúið í heild.

Helsta ábyrgð þeirra er að gagnvart kröfuhöfum sínum (Framkvæmdarreglugerð um banka og sparisjóði, 6998, Svissnesk lög um banka og sparisjóði, 9. gr.). Samhliða því að vernda hlutverk og orðspor bankanna er meginmarkmið laga um banka og sparisjóði að vernda kröfuhafa.

Hafa Horn Fjárfestingarfélag ehf. og Landsbankinn hf. fallist á að hlíta þessum skilyrðum með undirritun sáttar. Það kemur í veg fyrir að ógilda þurfi samrunann, samkvæmt ákvörðun Samkeppniseftirlitsins.

Taldi Samkeppniseftirlitið nauðsynlegt að setja samrunanum skilyrði sem lúta að því að draga úr samkeppnisröskun sem stafað geta af eignarhaldi bankans á fyrirtækinu.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd