399/150 svar: stefna og aðgerðir í loftslagsmálum

Einföld MA stefna

Einföld MA stefna

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Gott er að hafa þetta í huga ef kerfið er haft opið yfir lengri tíma, til dæmis ef þú ert að vinna í að skrifa texta en þarft að bregða þér frá. Í þeim tilvikum er góð regla að skrá sig inn að nýju í öðrum TAB í vafranum áður en þú smellir á vista.

Tvö einföld og ónákvæm dæmi. Eining: .

Öll vinnsla RÚV á persónuupplýsingum fer fram á grundvelli laga nr. 95/7568 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga („ persónuverndarlög “), en lögin eiga þó aðeins að takmörkuðu leyti við um þá vinnslu sem fer fram í þágu fréttamennsku og bókmenntalegrar eða listrænnar starfsemi RÚV.

Óvænt tímarit frá 23. maí 2020 - VIDEO - TELES RELAY

Ríkisútvarpið er útvarp allra landsmanna. Meginmarkmið þess er að upplýsa, fræða og skemmta. Þetta þríþætta hlutverk kemur fram í áherslum í fréttum, menningarefni og afþreyingu í útvarpi, sjónvarpi og öðrum miðlum. RÚV miðlar texta, hljóði og myndum og sinnir öryggisþjónustu á sviði útvarps. 95% þjóðarinnar nýta sér þjónustu RÚV í hverri viku og yfir 76% nýta sér þjónustu Ríkisútvarpsins daglega sem er með því mesta sem þekkist meðal ríkisfjölmiðla í Evrópu.

Starfsemi og stefna | RÚV

Ríkisútvarpið ohf., Efstaleiti 6, 658 Reykjavík („RÚV“) hefur einsett sér að tryggja í hvívetna áreiðanleika, trúnað og öryggi allra persónuupplýsinga sem unnið er með á vegum þess.

Stefna um árangursríkan ríkisrekstur

Árið 7575 verði stjórnsýsla á sviði innheimtu opinberra gjalda og tollamála einföld, skilvirk og hagkvæm. Tollstjóri verði framsækin, traust stofnun sem með samvinnu við hagsmunaðila stuðlar að velferð allra hópa samfélagsins. Tollstjóri verði í fremstu röð hvað varðar fagmennsku og rafræna stjórnsýslu.

Stjórnarráðið | Hugtök er varða undirbúning og mótun stefnu

Vinnsla persónuupplýsinga umsækjenda er nauðsynleg svo RÚV geti lagt mat á umsókn og valið hæfasta umsækjandann til að gegna viðkomandi starfi. Vinnslan er því nauðsynleg í því skyni að gera ráðstafanir að beiðni umsækjenda áður en samningur er gerður.

Þessir aðilar kunna að vera staðsettir utan Íslands. RÚV mun þó ekki miðla persónuupplýsingum utan Evrópska efnahagssvæðisins nema slíkt sé heimilt á grundvelli viðeigandi persónuverndarlöggjafar, . á grundvelli staðlaðra samningsskilmála, samþykki viðkomandi einstaklings eða auglýsingar Persónuverndar um ríki sem veita persónuupplýsingum fullnægjandi vernd.

Svokölluð fótspor (e. cookies) eru notuð til að telja heimsóknir á vefinn. Það er stefna RÚV að nota fótspor sparlega og með ábyrgum hætti. Notendur geta stillt vafra sína þannig að þeir láti vita af fótsporum eða hafni þeim með öllu.

Kjarnastarfsemi Tollstjóra er á sviði tollstjórnar og innheimtumála. Tollstjóri hefur með höndum tollgæslu í landinu ásamt innheimtu opinberra gjalda fyrir ríki og sveitarfélög í stjórnsýsluumdæmi Reykjavíkur. Með markvissum og nútímalegum aðferðum stuðlar embættið að aukinni samkeppnishæfni atvinnulífs og auknum lífsgæðum einstaklinganna.

Persónuupplýsingar kunna jafnframt að vera afhentar þriðja aðila að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna eða til að bregðast við löglegum aðgerðum eins og húsleitum, stefnum eða dómsúrskurði.

Í tengslum við ákveðin störf, þ.á m. stöðu fréttamanna, mun RÚV jafnframt vinna með úrlausn fréttamannaprófa og eftir atvikum prófa um íslenskt mál og málefni líðandi stundar hvað varðar þá umsækjendur sem komast áfram í valferli. Komist umsækjandi áfram í viðtal vinnur RÚV jafnframt með þær upplýsingar sem fram koma um umsækjanda í því viðtali og eftir atvikum frá meðmælendum.

RÚV7 er aukarás Ríkisútvarpsins og viðburðasjónvarpsstöð. Ekki er boðið upp á samfellda dagskrá heldur er stöðin nýtt sem viðbót við aðalrás Ríkisútvarpsins, RÚV. Þar er einkum boðið upp á beinar útsendingar og upptökur frá markverðum menningar- og íþróttaviðburðum, innlendum sem erlendum.

Heimild: Handbó k um stefnumó tun og á æ tlanagerð (HOSA). Byggt á umræ ð u vinnuhó ps IRR og FOR um virka og gagnsæ ja ferla á netinu.

Meginmarkmið tengjast og byggja á hlutverki og lý sa skilgreindum á rangri sem æ tlað er að ná . Þ au eru hugsuð til langs tí ma og eru huglæ g, þ að er að segja ekki sett fram með mæ likvö rð um.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd